NMOSD

choroba devica

Co to jest NMOSD

NMOSD (ang. neuromyelitis optica spectrum disordes) czyli zapalenie rdzenia kręgowego oraz nerwów wzrokowych. Jeszcze do niedawna posługiwano się nazwą choroba Devica – pochodzącą od nazwiska Eugene Devica, który w 1894 r. opisał po raz pierwszy przypadek zaburzenia widzenia i uszkodzenia rdzenia kręgowego.

NMOSD to względnie nowe określenie grupy chorób z kręgu Neuromyelitis optica. Są to choroby układu nerwowego, w przebiegu których dochodzi do niszczenia ochronnej otoczki (mieliny) wokół nerwu wzrokowego i rdzenia kręgowego.

Partnerzy kampanii

Organizator