SM

stwardnienie rozsiane

Leczenie

Leczenie stwardnienia rozsianego prowadzone jest w sposób kompleksowy i obejmuje:

  1. terapię objawową,
  2. terapię rzutów choroby
  3. leczenie modyfikujące przebieg choroby, którego celem jest zahamowanie naturalnego przebiegu choroby oraz spowolnienie procesu postępu niepełnosprawności.

Leczenie SM odbywa się w ramach programów lekowych I i II linii. Włączenie do programu lekowego warunkuje spełnienie licznych kryteriów i przeprowadzenie niezbędnych badań diagnostycznych.

Aktualnie rozpoczęcie leczenia SM możliwe jest w ramach Programu Lekowego pierwszej linii (B.29). Po nieskuteczności leczenia lekami I linii lub w przypadku szybko rozwijającej się, ciężkiej postaci SM (RES, repidly evolving severe) możliwe jest otrzymanie leczenia w ramach Programu Lekowego II linii (B.46), po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów.

Partnerzy kampanii

Organizator