NMOSD

Choroba Devica

Leczenie

Leczenie NMOSD można podzielić na leczenie rzutu oraz leczenie modyfikujące przebieg choroby. W terapii zaostrzenia choroby czyli rzutu, stosuje się sterydy, plazmaferezę, bądź w przypadku nieskuteczności - immunoglobuliny.

Większe znaczenie ma leczenie modyfikujące przebieg choroby, czyli powstrzymujące przed progresją oraz wystąpieniem kolejnych rzutów. Każde zaostrzenie choroby wiąże się z kolejnym krokiem do nieodwracalnej niesprawności.

Najnowszymi zdobyczami medycyny i terapii immunomodulującej NMOSD są przeciwciała monoklonalne, których działanie jest ukierunkowane na cel immunologiczny, a wyniki badań klinicznych wykazują bardzo dobre wyniki leczenia. Obecnie dopuszczony do stosowania w leczeniu NMOSD w Europie jest jeden lek, pozostałe dwa są zatwierdzone w USA przez FDA.

Partnerzy kampanii

Organizator